Ochrona praw autorskich i zarządzanie nimi

Sądowa i pozasądowa ochrona praw własności intelektualnej.

Kancelaria reprezentuje Klientów w procesach o ochronę autorskich praw osobistych i majątkowych oraz o ochronę praw pokrewnych. Reprezentujemy osoby, których prawa zostały naruszone w procesach cywilnych i karnych, czuwając nad zasądzeniem na rzecz pokrzywdzonych stosownych odszkodowań.

Doradzamy także w zakresie zabezpieczenia i utrwalenia dowodów naruszenia praw autorskich oraz ustalenia tożsamości sprawców (zwłaszcza w przypadku naruszeń praw w internecie).

W uzasadnionych przypadkach sporządzamy i kierujemy do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniu przed organami ścigania.

W toczących się sprawach sądowych sporządzamy niezbędne pisma procesowe (m.in. wnioski dowodowe, odpowiedzi na pozew, zarzuty, sprzeciwy, zażalenia, wnioski o naprawienie szkody, oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela subsydiarnego).

W sprawach dających szansę na porozumienie pomiędzy osobami zainteresowanymi prowadzimy mediacje i negocjacje oraz opracowujemy treść ugód sądowych oraz pozasądowych.

Zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi.

Kancelaria zajmuje się reprezentacją podmiotów praw autorskich w relacjach prawnych z klientami i kontrahentami. Negocjujemy umowy oraz dbamy o zgodne z ich treścią oraz prawem autorskim korzystanie z utworów.

Reprezentując naszych Klientów dbamy przede wszystkim o optymalizację przychodów osiąganych z eksploatacji utworu, a także o ochronę praw osobistych twórców, w tym zwłaszcza prawa do autorstwa dzieła i zachowania jego integralności.

Zapraszamy także do poszczególnych działów związanych z prawem autorskim:

Prawo autorskie – nasza praca i pasja.
Prawo autorskie – czym się zajmujemy?
Branża filmowa i muzyczna.
Portale i serwisy internetowe.
Wydawcy i autorzy.
Sprawy karne z zakresu prawa autorskiego.

Prawo autorskie zajmuje szczególną pozycję wśród naszych specjalizacji. Z chęcią będziemy służyć Państwu naszą wiedzą i pomocą w każdym aspekcie związanym z tą dziedziną prawa.

Zapraszamy do kontaktu:

telefonicznie:
z tel. stacjonarnych: (58) 354 26 34
z tel. komórkowych:  +48 600 910 961

pocztą elektroniczną: biuro@up-kancelarie.pl

lub za pomocą formularza kontaktowego:

Wysłanie zapytania jest niezobowiązujące, a w odpowiedzi podpowiemy od czego zacząć i przedstawimy bezpłatną wycenę usługi.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Dołącz załącznik

Informujemy, że wszelkie przesyłane informacje objęte są tajemnicą zawodową na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 146, poz. 1188 ze zm.). Zostaną one użyte wyłącznie w celu kontaktu z Państwem i świadczenia pomocy prawnej.

Kancelaria współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym PlusCamerimage.