Współpraca

Kancelaria oferuje szerokie i elastyczne możliwości współpracy biznesowej firmom z sektora IT oraz innym kancelariom prawnym.

Oferta dla Kancelarii prawnych, prawników i działów prawnych firm.

Kancelariom prawnym, prawnikom i działom prawnym w firmach oferujemy specjalistyczne konsultacje prawne w zakresie prawa autorskiego i prawa nowych technologii, w tym prawa handlu elektronicznego, prawa komputerowego i e-usług oraz prawa Unii Europejskiej.

Dzięki współpracy z nami możecie Państwo rozszerzyć swoją ofertę o nasze specjalizacje i prowadzić efektywnie i pewnie trudne sprawy z zakresu nowych dziedzin prawa.

Współpraca przybrać może między innymi formę:

  • konsultacji prawnych,
  • opinii prawnej,
  • sporządzenia lub analizy kontraktu, regulaminu e-sklepu lub portalu internetowego,
  • prowadzenia sprawy sądowej,
  • całościowego outsourcingu sprawy Państwa Klienta do nas, jako podwykonawcy.

Oferta dla twórców serwisów i portali internetowych.

Kancelaria specjalizuje się w tworzeniu regulaminów e-usług i e-sklepów. Kompleksowo przygotowujemy dokumentację prawną portali i serwisów internetowych, z godnie z wymogami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawa konsumenckiego i prawa handlu elektronicznego (Dyrektywa o e-handlu).

Sporządzamy także dla operatorów serwisów i portali dokumentację wymaganą przez przepisy o ochronie danych osobowych, w tym politykę prywatności, zasady korzystania z plików cookie, niezbędne zgłoszenia zbiorów danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Dla deweloperów stron internetowych przygotowujemy dokumentację opisującą krok po kroku wymagane przez prawo elementy i sposób działania serwisów służących do zawierania umów on-line. Dokumentacja obejmuje między innymi opis sposobu składania i akceptacji zamówień, informacje, które należy wyświetlić Klientowi na danym etapie składania zamówienia, czy wymagane do aktywnej akceptacji przez Klienta opcje.

Dzięki naszemu wsparciu możecie Państwo zaoferować swoim Klientom strony internetowe nie tylko doskonałe graficznie i technicznie, ale także spełniające wymogi prawa polskiego i unijnego.

W efekcie Klient otrzymać może kompletny, gotowy do pracy także od strony prawnej serwis internetowy.

Proponujemy Państwu możliwość:

  • stworzenia wspólnej, kompleksowej oferty dla Klientów zainteresowanych kompletnymi platformami do prowadzenia e-handlu lub świadczenia e-usług,
  • bieżących konsultacji prawnych na każdym etapie tworzenia serwisu w celu zapewnienia jego zgodności z prawem,
  • opracowania dla Państwa dokumentacji opisującej prawidłowy sposób implementacji w serwisie mechanizmów służących zawieraniu umów on-line.

Inny rodzaj współpracy?

Jesteśmy otwarci na nowe propozycje i wspólne projekty. Jeśli macie Państwo ciekawy pomysł na połączenie naszych i Państwa pasji i wspólną pracę z nami, prosimy o kontakt pod adresem: wspolpraca@up-kancelarie.pl