e-Biznes

Rozwiń skrzydła e-biznesu.
Stwórz serwis zgodny z prawem.

Kancelaria United Professionals specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej. Od czasu, gdy internet służy także do prowadzenia biznesu te dwie nowe dziedziny prawa idą ze sobą nierozłącznie w parze. Problemy prawne tradycyjnych już dziś dziedzin sztuki, takich jak sztuka filmowa, czy fotograficzna łączą się obecnie na etapie eksploatacji utworów z zagadnieniami prawnymi związanymi z dystrybucją treści cyfrowych i oprogramowania on-line. Z kolei wdrażanie e-usług, e-sklepów i oprogramowania nie może odbywać się z pominięciem regulacji i wymogów prawa autorskiego. Dlatego tylko połączenie zainteresowania prawem autorskim z pasją do nowych technologii i prawa komputerowego zaowocować może kompleksową ofertą dla przedsiębiorców z branży komputerowej i medialnej oraz sklepów i serwisów internetowych. 

Efektem połączenia naszej wiedzy i doświadczeń z dziedziny prawa autorskiego i komputerowego jest oferta dla podmiotów z sektora IP/IT (intellectual property & information technology).

Szerzej o naszej ofercie w zakresie prawa własności intelektualnej piszemy w zakładce prawo autorskie.

Kompleksowa obsługa e-biznesu – regulaminy stron, audyty, polityki prywatności.

Kancelaria przygotowuje kompleksową dokumentację prawną dla e-sklepów i serwisów świadczących usługi drogą elektroniczną, w tym dystrybuujących on-line utwory fotograficzne, filmowe, muzyczne, e-booki, czy oprogramowanie.

Doradzamy optymalne sposoby zawierania umów drogą elektroniczną. Sporządzamy wymagane przepisami prawa polskiego i unijnego regulaminy stron, regulaminy portali oraz serwisów internetowych. W przypadku dystrybucji za pośrednictwem serwisu utworów w rozumieniu prawa autorskiego (zdjęcia, filmy, komentarze, opinie, artykuły, itp) lub opcji zamieszczania ich przez użytkowników, opracowujemy niezbędne licencje i zasady korzystania z tych materiałów.

Dla serwisów rejestrujących dane użytkowników (np. nazwiska, adresy pocztowe, adresy poczty elektronicznej) sporządzamy wymaganą dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem, wzory upoważnień do przetwarzania danych) i pomagamy w rejestracji zbiorów danych w GIODO. 

Zapewniamy umieszczenie przez przedsiębiorcę na stronach internetowych informacji wymaganych przepisami prawa handlowego, gospodarczego i konsumenckiego.

Dla deweloperów lub administratorów stron internetowych przygotowujemy dokumentację opisującą krok po kroku wymagane przez prawo elementy i sposób działania serwisów służących do zawierania umów on-line. Dokumentacja obejmuje między innymi opis sposobu składania i akceptacji zamówień, informacje, które należy wyświetlić Klientowi na danym etapie składania zamówienia, zgodne z prawem mechanizmy korekcji błędów, czy wymagane do aktywnej akceptacji przez Klienta opcje.

Prowadzimy audyt prawny istniejących serwisów pod kątem ich zgodności z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej i opracowujemy konieczne do wdrożenia zmiany (np. eliminacja klauzul niedozwolonych z treści regulaminu, zapewnienie zgodności systemu zamówień z prawem).

Sporządzamy umowy o wykonanie serwisów internetowych oraz umowy o prawa do domen internetowych, zabezpieczając prawa autorskie do stworzonych nazw i projektów. Świadczymy kompleksowe usługi związane z funkcjonowaniem serwisów, np. sporządzamy umowy z dostawcami treści (autorami artykułów, zdjęć, filmów, reportaży, czy testów, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich do zamawianych materiałów), umowy z reklamodawcami, dystrybutorami (np. dla kanału SMS Premium) czy kontrakty partnerskie.

Zapewniamy zgodność Państwa działalności prowadzonej w internecie z wymogami między innymi:

  • prawa handlowego, autorskiego, prasowego i cywilnego;
  • prawa gospodarczego
  • prawa ochrony konsumentów;
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • ustawy o ochronie danych osobowych;
  • prawa telekomunikacyjnego;
  • dyrektywy Unii Europejskiej o handlu elektronicznym.

Mamy świadomość, że dobry regulamin strony to nie wszystko. 

Naszym celem jest kompleksowe zagwarantowanie zgodności Państwa e-biznesu z obowiązującym prawem i w efekcie bezpieczeństwa prawnego prowadzonej działalności. Dlatego przy każdym zleceniu służymy Państwu pomocą także przy wyborze odpowiedniego modelu biznesowego sprzedaży lub świadczenia usług w internecie. Pozycja i odpowiedzialność prawna przedsiębiorcy internetowego zależy od wielu czynników, na które mamy wpływ i które możemy świadomie w optymalny sposób ukształtować: przyjętego sposobu sprzedaży towarów lub usług, roli jaką pełni serwis umożliwiając użytkownikom zamieszczanie materiałów (np. komentarzy, zdjęć, czy ogłoszeń), czy wreszcie rodzaju transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu (np. B2C, B2B, C2C).

Wdrożenia systemów informatycznych.

Kancelaria tworzy kompleksową dokumentację prawną dla wdrożeń systemów informatycznych, w tym wdrożeń systemów typu ERP.

Negocjujemy i sporządzamy umowy o wykonanie wdrożenia oraz umowy licencyjne na oprogramowanie. Tworzymy także umowy z podwykonawcami w modelu back-to-back oraz umowy z konsultantami, programistami i innymi osobami zaangażowanymi w proces pracy nad systemem.

Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie Klientowi bezpieczeństwa prawnego. Zapewniamy ochronę prawną zarówno zamawiającym system, jak i firmom wdrożeniowym.

W razie potrzeby przygotowujemy całą dokumentację prawną w języku angielskim lub tłumaczymy dokumenty dostarczone przez Klienta. Tłumaczenia dokonywane są przez prawników władających biegle językiem polskim i angielskim oraz posiadających doświadczenie w obsłudze prawnej wdrożeń, co zapewnia prawidłowy przekład słownictwa specjalistycznego.

W sytuacjach spornych prowadzimy postępowania mediacyjne oraz zapewniamy reprezentację przed sądem.

Zapraszamy do kontaktu:

telefonicznie:
z tel. stacjonarnych: (58) 354 26 34
z tel. komórkowych:  +48 600 910 961

pocztą elektroniczną: biuro@up-kancelarie.pl

lub za pomocą formularza kontaktowego:

Wysłanie zapytania jest niezobowiązujące, a w odpowiedzi podpowiemy od czego zacząć i przedstawimy bezpłatną wycenę usługi.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Dołącz załącznik

Informujemy, że wszelkie przesyłane informacje objęte są tajemnicą zawodową na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 146, poz. 1188 ze zm.). Zostaną one użyte wyłącznie w celu kontaktu z Państwem i świadczenia pomocy prawnej.