Czym się zajmujemy?

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną procesu produkcji, dystrybucji i eksploatacji utworów, m.in. utworów słownych, nagrań muzycznych i filmowych, utworów reklamowych, fotografii oraz oprogramowania, w tym ich rozpowszechniania on-line (VOD, telewizja internetowa, radio internetowe, licencje typu click&wrap, portale typu photo stock).

Mamy bogate doświadczenie w pracy z producentami filmowymi i muzycznymi, dystrybutorami, wydawcami, agencjami reklamowymi, serwisami internetowymi, agencjami modelingu oraz deweloperami oprogramowania i stron internetowych.

Oferujemy doradztwo prawne na wszystkich etapach „życia” utworu – od jego powstania, przez dystrybucję, aż po dostarczenie finalnemu odbiorcy – tradycyjnie lub za pomocą usług świadczonych drogą elektroniczną. Zajmujemy się także dordztwem w sprawach umów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

Zapewniamy pomoc prawną indywidualnym twórcom, reprezentując ich w relacjach z producentami, wydawcami, dystrybutorami i organizacjami zbiorowego zarządzania prawami.

Nasze działania obejmują między innymi:

 • sporządzanie, analizę i negocjowanie umów licencyjnych oraz przenoszących prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne (w tym do artystycznych wykonań, wideogramów, fonogramów) oraz prawa zależne (do opracowań);
 • sporządzanie umów produkcyjnych, koprodukcyjnych, realizacyjnych w projektach opartych na własności intelektualnej (m.in. produkcja filmowa, reklamowa, muzyczna);
 • sporządzanie umów dotyczących oprogramowania komputerowego: dystrybucyjnych oraz umów eksploatacyjnych i licencji dla użytkowników końcowych (EULA);
 • sporządzanie opinii prawnych i analiz z zakresu prawa własności intelektualnej;
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych;
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów pozyskiwania materiałów na potrzeby projektu, poprzez analizę możliwości skorzystania z licencji ustawowych, domeny publicznej, materiałów niechronionych, archiwaliów;
 • zapewnienie prawidłowego nabycia praw do materiałów;
 • kolaudacje prawne projektu w trakcie jego realizacji oraz w wersji finalnej przed startem rynkowym;
 • audyt prawny produkcji i tworzenie dokumentacji prawnej projektu;
 • opiniowanie legalności wykorzystania poszczególnych materiałów (archiwalia, obrazy, rzeźby, fotografie, znaki towarowe);
 • zabezpieczenie prawne otoczenia projektu (merchandising symboli, rejestracja znaków towarowych, produkcja materiałów reklamowych związanych z projektem);
 • zabezpieczenie praw do rozpowszechniania wizerunków osób uczestniczących w nagraniach lub zdjęciach;
 • analizę warunków licencji utworów rozpowszechnianych on-line (np. przez serwisy typu photo stock);
 • ochronę praw autorskich w postępowaniach mediacyjnych oraz procesach cywilnych i karnych;
 • redagowanie not prawnoautorskich na opakowaniach produktów zgodnie z wymogami prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Zapraszamy także do poszczególnych działów związanych z prawem autorskim:

Prawo autorskie – nasza praca i pasja.
Branża filmowa i muzyczna.

Portale i serwisy internetowe.
Wydawcy i autorzy.
Ochrona praw autorskich.
Sprawy karne z zakresu prawa autorskiego.

Prawo autorskie zajmuje szczególną pozycję wśród naszych specjalizacji. Z chęcią będziemy służyć Państwu naszą wiedzą i pomocą w każdym aspekcie związanym z tą dziedziną prawa.

Zapraszamy do kontaktu:

telefonicznie:
z tel. stacjonarnych: (58) 354 26 34
z tel. komórkowych:  +48 600 910 961

pocztą elektroniczną: biuro@up-kancelarie.pl

lub za pomocą formularza kontaktowego:

Wysłanie zapytania jest niezobowiązujące, a w odpowiedzi podpowiemy od czego zacząć i przedstawimy bezpłatną wycenę usługi.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Dołącz załącznik

Informujemy, że wszelkie przesyłane informacje objęte są tajemnicą zawodową na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 146, poz. 1188 ze zm.). Zostaną one użyte wyłącznie w celu kontaktu z Państwem i świadczenia pomocy prawnej.

Kancelaria współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym PlusCamerimage.