Szkolenia z prawa autorskiego dla adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Docendo discimus.” („Nauczając, uczymy się.”)

– Seneka Młodszy, Seneca ad Lucilium epistulae morales.

Mamy zaszczyt poinformować, że w roku 2015 adwokat Łukasz Niedziela został zaproszony do przeprowadzenia dla członków Pomorskiej Izby Adwokackiej szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej.

Szkolenia dotyczyły praktycznych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w umowach cywilnoprawnych. Ich celem było przedstawienie i wyjaśnienie m.in. skutków prawnych najważniejszych klauzul w umowach dotyczących utworów i przedmiotów praw pokrewnych. Omówione zostały najczęściej pojawiające się w umowach błędy i braki oraz ich konsekwencje prawne. Wskazano także możliwości obrony przed negatywnymi skutkami wadliwie sporządzonych umów z zakresu prawa autorskiego.

Wszystkie firmy i instytucje zainteresowane szkoleniami z zakresu prawa autorskiego zapraszamy do współpracy. Więcej szczegółów dotyczących oferty szkoleniowej dostępnych jest w zakładce Szkolenia.