Tworzenie i przekształcanie spółek

Zakładanie i rejestracja spółek – powierz swój biznes profesjonalistom.

Kontakt: +48600910961, 58 3542634, e-mail: biuro@up-kancelarie.pl

 • wszystkie formalności rejestrowe,
 • adres dla spółki w prestiżowej lokalizacji,
 • księgowość,
 • korzystne pakiety stałej obsługi prawnej.

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo i obsługę procesu zakładania i rejestracji spółek. Pomagamy w wyborze optymalnego rodzaju spółki, a następnie wyręczamy Państwa krok po kroku przy wszystkich czynnościach niezbędnych do założenia i rejestracji wybranej spółki. Każdą sprawę prowadzi osoba z uprawnieniami zawodowymi adwokata lub radcy prawnego, a w razie potrzeby także doradca podatkowy.

Zakładamy i rejestrujemy w KRS i wszystkich urzędach spółki prawa cywilnego i handlowego:

Spółki zakładamy na terenie całego kraju, jako nowo zorganizowane lub w wyniku przekształcenia z innej spółki albo działalności gospodarczej.

Na podstawie udzielonych przez Klienta pełnomocnictw zajmujemy się wszystkimi formalnościami niezbędnymi do założenia spółki, w tym:

 • opracowaniem indywidualnie uzgadnianych umów i statutów spółek,
 • powoływaniem pierwszych organów spółek,
 • zapewnieniem obsługi notarialnej (wszystkich formalności dopełnić można na jednym spotkaniu),
 • sprawdzeniem unikalności planowanej nazwy spółki (pod kątem wymogów prawa firmowego, ochrony konkurencji oraz praw ochronnych na znaki towarowe),
 • sporządzaniem dokumentacji na potrzeby rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Statystycznym, Skarbowym i w ZUS,
 • reprezentacją w postępowaniu przed sądem rejestrowym i urzędami (także przy rejestracji spółki z o.o. przez internet w trybie S24),
 • rejestracją podmiotu jako podatnika VAT i VAT UE,
 • sporządzaniem tytułów prawnych do lokali spółek (umowy najmu, dzierżawy),
 • pomocą w znalezieniu prestiżowej lokalizacji (także w formie wirtualnego biura)
 • optymalizacją podatkową oraz ZUS.

W efekcie naszych działań otrzymujecie Państwo gotową do działania od strony formalnej spółkę. Dzięki połączeniu wszystkich usług w jednym miejscu (w tym obsługi notarialnej) zaangażowanie czasowe wspólników i członków zarządu ograniczyć możemy do minimum. Wszystkich niezbędnych formalności dopełnić można podczas jednego spotkania. Możliwe jest także przesłanie przez Kancelarię  Klientowi do podpisu wszystkich niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, a następnie odesłanie ich do nas tradycyjną pocztą. W przypadku rejestracji spółki przez internet (w trybie S24), udział notariusza nie jest wymagany, a wszystkich formalności dopełnić można drogą elektroniczną (spółka wpisywana jest do KRS w ciągu 24h). Dzięki temu mogą Państwo skupić się na sprawach biznesowych, a nie na formalnościach.

Nowo zakładanym i istniejącym spółkom proponujemy szereg usług dodatkowych, w tym m.in.:

 • opracowanie dokumentacji optymalnego zatrudnienia członków zarządu (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego, powołania w drodze uchwały wspólników),
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej i ZUS (możliwość uniknięcia opłacania składek ZUS przez członków zarządu spółki z o.o.),
 • stałą obsługę prawną spółki (zapewniającą stały dostęp do prawnika),
 • usługi w zakresie przekształcania, podziału i łączenia spółek,
 • opracowywanie zmian umów spółek oraz rejestrację zmian w KRS,
 • sporządzanie dokumentacji zgromadzeń wspólników i organów spółek,
 • usługi w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (m.in. prawa autorskie i znaki towarowe, ochrona nazwy).

Jak działamy tworząc spółki i dlaczego nie oferujemy Państwu zakupu gotowych spółek?

Spółki tworzymy od podstaw według Państwa indywidualnych potrzeb, dzięki czemu założona spółka od początku jest w pełni zgodna z Państwa oczekiwaniami. W przeciwieństwie do zakupu gotowej spółki, nie ma potrzeby żadnych zmian, gdyż spółka od początku ma właściwą nazwę, przedmiot działalności i siedzibę. Jest zarejestrowana we właściwym Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie. Ponadto mamy pewność, że nowo powstała spółka nie jest zadłużona. W przypadku zakupu gotowej spółki pewności takiej nigdy nie ma (nie sposób ustalić, czy poza spółką nie znajdują się dokumenty potwierdzające jej zobowiązania). Założenie nowej spółki możliwe jest obecnie nawet w ciągu 24h (założenie spółki z o.o. przez internet).

Zakup udziałów w gotowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (podobnie jak zawarcie umowy nowo zakładanej spółki) wymaga wizyty u notariusza. Kupując gotową spółkę trzeba się dodatkowo liczyć z tym, że jej podstawę stanowi umowa spółki o treści, na którą nie mieliście Państwo żadnego wpływu. Ponadto, spółka taka ma określoną przez kogoś innego nazwę, siedzibę, przedmiot działalności, czy wysokość kapitału zakładowego. Ma wreszcie organy, takie jak zarząd, czy rada nadzorcza, których członkami są obce osoby. Zmiana tych elementów wymaga zmiany umowy spółki w drodze uchwały zgromadzenia wspólników protokołowanej przez notariusza, a następnie zarejestrowania zmian w KRS i ogłoszenia ich w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wymaga to także zawiadomienia o zmianach organów podatkowych oraz ZUS-u i GUS. Są to dodatkowe (i zupełnie  niepotrzebne) koszty oraz czas często dłuższy niż czas potrzebny do założenia od podstaw nowej spółki.

Korzystając z naszych usług nie otrzymujecie Państwo umowy spółki ze standardowego wzorca. Przedstawiamy Państwu klauzule dodatkowe, które warto zawrzeć w umowie, wyjaśniając ich sens i skutki prawne. Mogą one dotyczyć np. kwestii wstąpienia do spółki małżonka czy spadkobierców wspólnika albo wnoszenia dopłat. W efekcie otrzymują Państwo własną, „szytą na miarę” i gotową do działania firmę.

Wszystkie formalności i uzgodnienia związane z zakładaniem spółki sfinalizować można drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztową.

Jak wygląda krok po kroku proces zakładania i rejestracji spółki?

Opis dotyczy spółek prawa handlowego rejestrowanych w KRS (o rejestracji spółki cywilnej piszemy tutaj).

Krok 1 – wybór optymalnej spółki i jej parametrów.
To pierwsza i – często wbrew pozorom – najważniejsza decyzja w procesie zakładania i rejestracji spółki. Doradzamy, jaką spółkę wybrać, aby ograniczyć ryzyko odpowiedzialności finansowej wspólników, zoptymalizować podatki i składki ZUS, a także być przygotowanym na rozwój firmy bez konieczności przeprowadzania w przyszłości skomplikowanych, kosztownych i ryzykownych podatkowo przekształceń. Podpowiadamy, jaki kapitał i w jaki sposób wnieść, aby uniknąć pułapek podatkowych i konieczności dofinansowania spółki zaraz po rozpoczęciu działalności.

Krok 2 – sporządzenie umowy spółki.
Umowa spółki to, często niedoceniana, podstawa relacji prawnej pomiędzy wspólnikami. Jej przemyślana konstrukcja chroni przed problemami, a także zapobiega sporom pomiędzy wspólnikami. Zawsze proponujemy umowę spółki dostosowaną do konkretnych potrzeb. W uzgodnieniu z Klientem indywidualnie określamy wszystkie istotne postanowienia, m.in. nazwę, siedzibę, wysokość kapitału i podział udziałów pomiędzy wspólników. Dokonujemy w umowie wyboru pierwszych organów spółki. Proponujemy też klauzule, które warto mieć dodatkowo w umowie (mimo, iż nie są one wymagane przez prawo) i wyjaśniamy w zwięzły i prosty sposób ich zalety.

Krok 3 – zawarcie umowy spółki.
Zawarcie umowy spółki wymaga w przypadku niektórych spółek zachowania formy aktu notarialnego. Obsługę notarialną zapewniamy w siedzibie Kancelarii, dzięki czemu wszystkie dokumenty podpisujemy na jednym spotkaniu. Uzgodniony tekst umowy spółki możemy także wysłać (drogą tradycyjną lub elektroniczną) do dowolnie wybranego notariusza, gdzie złożą Państwo podpisy na umowie. Od stycznia 2012 r. istnieje także możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez udziału notariusza i bez ponoszenia kosztów notarialnych. Zawarcie umowy spółki i rejestracja spółki w KRS odbywa się drogą elektroniczną w tzw. trybie S24. Spółka w tym trybie rejestrowana jest w ciągu 24h. Kancelaria posiada w systemie S24 konto profesjonalnego pełnomocnika, co umożliwia nam reprezentację wspólników w elektronicznym postępowaniu rejestrowym.

Krok 4 – sporządzenie wniosków o rejestrację w KRS, US, ZUS i GUS.
Z chwilą zawarcia umowy spółki (w przypadku spółek z o.o. i akcyjnych) powstaje tzw. spółka w organizacji. Może ona od razu podjąć działalność gospodarczą. W celu zakończenia procesu powstawania spółki po zawarciu umowy spółki niezbędne jest przygotowanie wniosków o jej rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez sądy rejestrowe (wydziały KRS sądów rejonowych), w Urzędzie Skarbowym (NIP), Urzędzie Statystycznym (REGON) oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Konieczne jest także przygotowanie listy wspólników oraz oświadczenia członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału. Wymagany jest ponadto dokument potwierdzający prawa spółki do lokalu (np. umowa najmu, dzierżawy). Wszystkie te dokumenty sporządzamy i wysyłamy za Państwa.

Krok 5 – rejestracja i uzyskanie przez spółkę osobowości prawnej.
Z chwilą wpisania spółki do rejestru uzyskuje ona osobowość prawną. Proces powstawania spółki jest z tą chwilą zakończony.

W ramach usługi rejestrujemy spółkę jako podatnika podatku VAT oraz VAT UE (na potrzeby transakcji z kontrahentami z państw członkowskich Unii Europejskiej).

Biura Kancelarii znajdują się w Gdańsku oraz w Elblągu (mapa dojazdu).

Zapraszamy do kontaktu z nami:

telefonicznie:
z tel. stacjonarnych: (58) 354 26 34
z tel. komórkowych:  +48 600 910 961

lub za pomocą formularza kontaktowego:

Wysłanie zapytania jest niezobowiązujące, a w odpowiedzi podpowiemy od czego zacząć i przedstawimy bezpłatną wycenę usługi. Prosimy o wskazanie rodzaju planowanej spółki, a w przypadku przekształcenia także obecnej formy prawnej prowadzonej działalności. 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Dołącz załącznik

Informujemy, że wszelkie przesyłane informacje objęte są tajemnicą zawodową na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 146, poz. 1188 ze zm.). Zostaną one użyte wyłącznie w celu kontaktu z Państwem i świadczenia pomocy prawnej.