Fundacje, Stowarzyszenia, OPP

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w tworzeniu fundacji i stowarzyszeń, w tym posiadających status organizacji pożytku publicznego.

Zajmujemy się krok po kroku wszystkimi etapami niezbędnymi do rejestracji fundacji lub stowarzyszenia, a także uzyskania przez te podmioty statusu organizacji pożytku publicznego.

Działania Kancelarii obejmują:

  • sporządzaniem projektów aktów założycielskich oraz statutów fundacji i stowarzyszeń,
  • wybór organów fundacji lub stowarzyszenia,
  • sporządzenie niezbędnych oświadczeń,
  • sporządzenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • reprezentację w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

W przypadku nowo powstających podmiotów mających uzyskać status organizacji pożytku publicznego (OPP) sporządzamy dokumentację zgodną z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Istniejącym już fundacjom lub stowarzyszeniom chcącym uzyskać status OPP oferujemy dostosowanie dokumentacji do wymogów tej ustawy oraz rejestrujemy zmiany w sądzie.

Obsługę prawną prowadzimy w języku polskim i angielskim.