Założyciel

Adw. Łukasz Niedziela

Założycielem kancelarii oraz koordynatorem jej prac jest adwokat Łukasz Niedziela.

Biogram:

 • członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku,
 • członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
 • absolwent Studiów Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia),
 • konsultant Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage,
 • autor publikacji, ekspertyz i analiz z zakresu prawa cywilnego, handlowego, autorskiego i prawa internetu,
 • wykładał prawo autorskie na Podyplomowych Studiach Reklamy i Marketingu Medialnego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,
 • prowadzi szkolenia dla firm z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, prawa autorskiego i nowych technologii,
 • publikował na łamach m.in. Dziennika Gazeta Prawna, w Rzeczpospolitej oraz w czasopismach branżowych (m.in. AgroTrendy, BIZNES meble.pl).
 • posiada doświadczenie w tworzeniu i negocjowaniu międzynarodowych umów handlowych,
 • posiada doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • posiada konto profesjonalnego pełnomocnika w systemie e-sądu,
 • posiada konto profesjonalnego pełnomocnika w systemie S24 Ministerstwa Sprawiedliwości (rejestracja spółek prawa handlowego on-line),
 • posiada doświadczenie w tworzeniu i przekształceniach spółek prawa handlowego, w tym struktur sp. z o.o. sp. k. w celu optymalizacji podatkowej i ograniczenia ryzyka działalności operacyjnej,
 • doświadczenie zawodowe zdobywał także w Prokuraturze Rejonowej w Sopocie oraz w Sądzie Okręgowym w Gdańsku,
 • biegle włada językiem angielskim.
Kontakt: 
biuro w Gdańsku: +48 (58) 354 26 34
.