Przedsiębiorcy

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców we wszystkich aspektach ich działalności.

Doradzając firmom koncentrujemy się przede wszystkim na zapewnieniu im bezpieczeństwa prawnego. Skupiamy się na zapobieganiu powstawania problemów prawnych, a nie wyłącznie na likwidacji ich skutków. Proponujemy optymalne rozwiązania zarówno w sprawach wewnętrznych firmy, jak i w stosunkach z jej kontrahentami. Na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach istotnych dla prowadzenia danego rodzaju działalności.

Stała obsługa prawna firm – kompleksowe i dostępne na bieżąco wsparcie.

Istniejącym i nowo powstałym firmom oferujemy bieżącą obsługę prawną obejmującą wszystkie dziedziny prawa, a zwłaszcza działania w zakresie:

 • prawa cywilnego i handlowego, w tym międzynarodowego prawa handlowego,
 • windykacji należności (także za pomocą e-sądu),
 • odszkodowań,
 • handlu elektronicznego i e-usług,
 • prawa pracy,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa ochrony konkurencji i konsumentów,
 • ochrony nazwy, dobrego imienia, renomy i know-how firmy,
 • prawa autorskiego i prasowego,
 • prawa wydawniczego,
 • prawa Unii Europejskiej.

W sprawach wewnętrznych firmy zapewniamy przygotowanie i prowadzenie posiedzeń organów spółek wraz ze sporządzaniem dokumentacji związanej z prawidłowym zwołaniem posiedzenia, sporządzaniem protokołów i treści uchwał, list obecności oraz regulaminów organów kolegialnych, regulaminów pracy i innych wewnętrznych dokumentów.

Zajmujemy się między innymi:

 • udzielaniem ustnych i pisemnych porad prawnych,
 • sporządzaniem opinii prawnych i analiz,
 • sporządzaniem pism urzędowych i sądowych,
 • sporządzaniem oraz opiniowaniem umów i kontraktów handlowych,
 • reprezentowaniem przedsiębiorców przed sądami i urzędami,
 • prowadzeniem negocjacji handlowych,
 • pomocą w polubownym rozstrzyganiu sporów.

Stała obsługa prawna prowadzona jest na podstawie umowy o świadczenie usług prawnych określającej zasady współpracy. Umowa gwarantuje Państwu nie tylko prowadzenie spraw urzędowych i sądowych, ale także stały kontakt z prawnikiem (telefonicznie, drogą elektroniczną) w bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności.

Usługi świadczone mogą być, w zależności od charakteru sprawy i życzenia Klienta, w sposób tradycyjny, w siedzibie Kancelarii lub Klienta albo drogą elektroniczną.

Sprawy incydentalne przedsiębiorców.

Sprawy Klientów nieposiadających zawartej umowy o stałą obsługę prowadzone są na podstawie indywidualnych umów-zleceń. Mogą one dotyczyć każdego aspektu działalności, np. windykacji należności od kontrahenta, odszkodowań, tworzenia i analizy kontraktów, sporządzenia opinii prawnej, czy kwestii pracowniczych.

Przedstawienie nam problemu prawnego podczas wizyty w Kancelarii, telefonicznie lub drogą elektroniczną jest całkowicie bezpłatne.

Wyjątek stanowią jedynie sprawy skomplikowane, wymagające już podczas wstępnej analizy znacznego zaangażowania czasowego prawnika, o czym Klient jest zawsze uprzedzany i dopiero po przedstawieniu kosztów podejmuje decyzję, czy skorzystać z usługi.

Po wstępnej analizie sprawy i możliwości optymalnego jej zakończenia dokonujemy bezpłatnej wyceny i przedstawiamy ją Klientowi do akceptacji. Dopiero w tym momencie, znając koszty, Klient podejmuje decyzję, czy skorzystać z usługi. Na tym etapie Klient ma możliwość rezygnacji ze współpracy bez jakichkolwiek zobowiązań i kosztów.

Systemy rozliczeń – transparentność i pewność stawek.

Honorarium Kancelarii jest zawsze wynikiem indywidualnych ustaleń z Klientem, a jego wysokość zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od niezbędnego nakładu pracy i stopnia skomplikowania sprawy. Uwzględniamy także możliwości finansowe Klienta i oferujemy preferencyjne stawki m.in. dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

Kancelaria oferuje elastyczne systemy rozliczeń, tj.

System ryczałtowy – honorarium Kancelarii ustalane jest indywidualnie jako stała stawka miesięczna (przy stałej obsłudze) lub za prowadzenie sprawy (przy jednorazowym zleceniu), niezależnie od ilości przepracowanych godzin;

System godzinowy – honorarium Kancelarii uzależnione jest od liczby przepracowanych godzin i ustalonej indywidualnie stawki godzinowej;

System mieszany – stanowi połączenie dwóch wyżej opisanych systemów rozliczeń, a ponadto może zawierać ustalone indywidualnie dodatkowe honorarium za pozytywny finał prowadzonych spraw (premia za sukces).

Języki.

Pomoc prawną świadczymy w języku polskim i angielskim.

Zapewniamy tłumaczenie wszystkich niezbędnych dokumentów korporacyjnych i handlowych z języka polskiego na język angielski i odwrotnie przez prawników władających biegle językiem angielskim. Dzięki temu macie Państwo pewność, że dokument prawny zachowa swoje znaczenie i właściwą treść po przekładzie na inny język. Także tłumaczenia przysięgłe sprawdzane są dodatkowo przez prawnika pod kątem poprawności przekładu języka prawniczego.

Zapraszamy do kontaktu:

telefonicznie:
z tel. stacjonarnych: (58) 354 26 34
z tel. komórkowych:  +48 600 910 961

lub za pomocą formularza kontaktowego:

Wysłanie zapytania jest niezobowiązujące, a w odpowiedzi podpowiemy od czego zacząć i przedstawimy bezpłatną wycenę usługi.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Dołącz załącznik

Informujemy, że wszelkie przesyłane informacje objęte są tajemnicą zawodową na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 146, poz. 1188 ze zm.). Zostaną one użyte wyłącznie w celu kontaktu z Państwem i świadczenia pomocy prawnej.