Szkolenia

Kancelaria prowadzi specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla firm oraz wykłady w zakresie prawa autorskiego oraz prawa nowych technologii, w tym prawa handlu elektronicznego i usług świadczonych on-line.

Jesteśmy corocznie uczestnikami Forum Prawnego „X Muza a Temida” na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym PlusCamerimage przedstawiając twórcom filmowym zagadnienia dotyczące problematyki prawnej utworów audiowizualnych.

Jakie szkolenia prowadzimy?

Tematyka naszych szkoleń w zakresie prawa autorskiego obejmuje między innymi:

 • zasady legalnego pozyskiwania materiałów chronionych;
 • zasady bezpiecznego wykorzystanie internetu jako źródła materiałów na potrzeby produkcji;
 • pozyskiwanie materiałów z serwisów typu photo stock;
 • problematykę umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa do materiałów;
 • zasady nabywania praw do utworów tworzonych przez pracowników;
 • wykorzystanie licencji ustawowych i materiałów urzędowych (także zagranicznych) do obniżenia kosztów produkcji;
 • wykorzystanie domeny publicznej jako źródła bezpłatnych materiałów;
 • czas ochrony i wygaśnięcie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych;
 • zasady ochrony i odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich;
 • problematykę korzystania z archiwaliów i tzw. dzieł osieroconych;
 • zasady legalnego wykorzystywania w produkcji wizerunków obiektów chronionych prawem autorskim i innymi przepisami (obrazów, rzeźb, pomników, fotografii, znaków towarowych, znaków pieniężnych, znaków urzędowych);
 • zasady ochrony i możliwości rozpowszechniania wizerunków osób.

W zakresie prawa handlu elektronicznego i e-usług oferujemy szkolenia obejmujące między innymi:

 • zakładanie i prowadzenie sklepów internetowych;
 • zakładanie i prowadzenie portali świadczących usługi drogą elektroniczną
 • prowadzenie działalności prasowej w internecie;
 • wydawanie i sprzedaż e-booków;
 • dystrybucję filmów i muzyki on-line (portale VOD, internet TV);
 • zasady działania portali typu „stock”;
 • licencjonowanie oprogramowania on-line;
 • ochronę prawną treści cyfrowych w internecie;
 • zawieranie umów drogą elektroniczną i utrwalanie dla celów dowodowych danych z tym związanych;
 • zasady odpowiedzialności usługodawców internetowych za naruszenie praw klienta lub osób trzecich;
 • zasady odpowiedzialności usługodawców internetowych za działania użytkowników.

Szkolenia szyte na miarę.

Firmom zainteresowanym szkoleniem pracowników proponujemy przygotowanie indywidualnego programu, dostosowanego do konkretnych potrzeb. Na Państwa życzenie program szkolenia opracujemy na podstawie pytań i wątpliwości zgłoszonych bezpośrednio przez pracowników. Macie Państwo wówczas pewność, że szkolenie odpowie na rzeczywiste problemy występujące w zespole i ułatwi zgodne z prawem prowadzenie działalności.

Nasze dotychczasowe szkolenia i wykłady.

Dotychczas przeprowadziliśmy, między innymi, następujące szkolenia i wykłady:

 • „Prawo autorskie a sztuka fotografii w filmie”;
 • „Regulacja stosunków prawnych pomiędzy producentem a współtwórcami filmu”;
 • „Legalne wykorzystanie zdjęć w produkcjach dokumentalnych”;
 • „Cytaty i tworzenie antologii jako sposób na obniżenie kosztów produkcji”;
 • „Umowy planu filmowego”;
 • „Legalnie w kadrze. Co wolno twórcy filmowemu?”;
 • „Mozaika prawna kadru – granice swobody twórcy filmowego”;
 • „Pozyskiwanie z internetu materiałów chronionych prawem autorskim”;
 • „Podstawy prawa autorskiego w produkcji filmowej i wydawniczej”;
 • „Produkcja reklamowa w świetle prawa autorskiego”.

Kto prowadzi szkolenia?

Szkolenia prowadzi adwokat Łukasz Niedziela, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia). Specjalista w zakresie prawa autorskiego, prawa nowych technologii i prawa komputerowego, a także międzynarodowego prawa handlowego. Prowadzi wykłady z prawa filmowego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego PlusCamerimage. Wykłada prawo autorskie na podyplomowych Studiach Reklamy i Marketingu Medialnego na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi także szkolenia wewnętrzne dla firm z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii.