Prawo autorskie – kolejna edycja forum prawnego CAMERIMAGE 2014.

 

Mamy zaszczyt poinformować, że Kancelaria United Professionals kontynuuje współpracę z Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu odbyło się jubileuszowe, dziesiąte Forum Prawne X Muza a Temida. Po raz kolejny prelegentem uczestniczącym w Forum ze strony Kancelarii był adwokat Łukasz Niedziela, który poprowadził prezentację dotyczącą praw autorskich w umowach pomiędzy twórcami i producentami filmowymi.

Forum Prawne, którego współorganizatorem jest Kancelaria porusza istotne dla branży filmowej zagadnienia dotyczące praw autorskich i pokrewnych w utworach audiowizualnych. Prowadzone warsztaty i panele dyskusyjne mają na celu ułatwienie filmowcom poruszania się po złożonej materii prawnej filmów, a także lepszego zrozumienia zawieranych umów.

Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w tegorocznej edycji i już teraz zapraszamy na kolejne Forum podczas CAMERIMAGE 2015.

 

 

Kancelaria współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Camerimage.