Adwokat Łukasz Niedziela członkiem Komisji Doskonalenia Zawodowego Pomorskiej Izby Adwokackiej.

.

AdwokaturaMamy zaszczyt poinformować, że uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku adwokat Łukasz Niedziela został powołany w skład Komisji Doskonalenia Zawodowego Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Komisja Doskonalenia Zawodowego zajmuje się m.in. organizacją szkoleń dla adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej i czuwa nad należytym wypełnianiem przez członków Izby obowiązku doskonalenia zawodowego.

Aktualne harmonogramy szkoleń dostępne są na stronie Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.