Wykłady dla studentów reklamy i marketingu medialnego Uniwersytetu Gdańskiego.

W roku akademickim 2012/2013 Kancelarie Adwokackie United Professionals kontynuują cykl wykładów z prawa autorskiego dla studentów reklamy i marketingu medialnego Uniwersytetu Gdańskiego.

W styczniu b.r. adwokat Łukasz Niedziela poprowadził zajęcia dotyczące optymalnych sposobów pozyskiwania praw do materiałów wykorzystywanych w reklamie (m.in. zdjęć, muzyki, filmów, czy grafik). Omówiono prawne możliwości obniżenia kosztów projektów reklamowych (m.in. poprzez korzystanie z zasobów domeny publicznej oraz tzw. licencji ustawowych). Studentom przedstawiono także główne cechy i elementy umów licencyjnych oraz umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, ze szczególnym uwzględnieniem praw do modyfikacji oraz praw do sublicencjonowania materiałów chronionych prawem autorskim.

Prawidłowe nabycie praw do eksploatacji materiałów w ramach projektu reklamowego ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa prawnego kampanii reklamowej. Celem zajęć było przede wszystkim wskazanie ich uczestnikom typowych obszarów zagrożeń prawnych i sposobów ich eliminacji.