Zakładanie i rejestracja spółki jawnej – krok po kroku, umowa i wpis do KRS.

Spółka jawna to podstawowy typ spółki osobowej prawa handlowego (regulowanej przez kodeks spółek handlowych – w przeciwieństwie do spółki prawa cywilnego uregulowanej w kodeksie cywilnym). Co ważne, regulacja kodeksowa daje duże możliwości dostosowania umowy spółki do własnych potrzeb, a zatem jest to bardzo elastyczna forma prowadzenia działalności. Ten rodzaj spółki wykorzystywany jest zwykle do prowadzenia […]

read more