Zakładanie i rejestracja spółki cywilnej – o czym warto pamiętać?

Co to jest spółka cywilna i kiedy ją wybrać? Spółka cywilna to podstawowy rodzaj więzi prawnej regulującej wspólne przedsięwzięcia gospodarze, uregulowany w kodeksie cywilnym (w przeciwieństwie do innych spółek regulowanych przez prawo handlowe). Dzięki stosunkowo prostej i jednocześnie bardzo elastycznej konstrukcji wybierana jest często przez osoby rozpoczynające wspólny biznes. Wspólnikami są najczęściej osoby fizyczne, ale […]

read more