Spółki wciąż można przerejestrować z RHB do KRS. Termin przedłużono do końca 2015 r.

 

Przeniesienie z RHB do KRS tylko do końca 2015 r.

Wspólnicy spółek, którzy do tej pory nie dopełnili obowiązku przerejestrowania spółki z dawnego rejestru handlowego (RHB) do Krajowego Rejestru Handlowego wciąż mogą to zrobić.

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1622) nowelizująca ustawę wprowadzającą KRS przedłużyła termin na przerejestrowanie do końca 2015 roku.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 9 ustawy – przepisów wprowadzających KRS, do czasu rejestracji w KRS, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych. Do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów w dawnym rejestrze handlowym stosuje się nadal dawne przepisy, ale wyłącznie w zakresie niezbędnym do przerejestrowania oraz do dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru.

Organy administracji publicznej, sądy, banki, komornicy i notariusze są obowiązani niezwłocznie informować sąd rejestrowy o przypadkach posługiwania się odpisami, wyciągami lub zaświadczeniami, o których mowa wyżej, oraz o okolicznościach wskazujących na prowadzenie działalności przez podmioty wpisane do dotychczasowego rejestru.

Przerejestrowanie spółki, choć wiąże się z kosztami, pozwala ją reaktywować i prowadzić dalej w tym samym lub nowym zakresie działalności albo np. sprzedać inwestorom lub osobom, które poszukują gotowych spółek. Kupując taką spółkę należy jednak liczyć się z ryzykiem zadłużenia kupowanego podmiotu. Nawet profesjonalny audyt nie daje 100% gwarancji, że poza spółką nie znajdują się dokumenty stwierdzające jej zadłużenie.

O skutkach braku przerejestrowania w wymaganym terminie pisałem tutaj oraz w wypowiedziach   dla Dziennika Gazeta Prawna zamieszczonych w artykule „Rejestr Handlowy B: niepewna przyszłość tysięcy spółek”.

Data: 05.07.2014
Autor: adwokat Łukasz Niedziela