Nowe zasady odpowiedzialności sprzedawców z tytułu rękojmi.

  Nowa regulacja rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W dniu 25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Zmienia ona istotnie dotychczasowe regulacje najpowszechniejszych w obrocie umów, czyli umów sprzedaży. Wbrew nazwie ustawy, nowe regulacje dotyczą zarówno umów zawieranych przez […]

read more

Prawo autorskie – kolejna edycja forum prawnego CAMERIMAGE 2014.

  Mamy zaszczyt poinformować, że Kancelaria United Professionals kontynuuje współpracę z Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu odbyło się jubileuszowe, dziesiąte Forum Prawne X Muza a Temida. Po raz kolejny prelegentem uczestniczącym w Forum ze strony Kancelarii był adwokat Łukasz Niedziela, który poprowadził prezentację dotyczącą praw autorskich w umowach pomiędzy […]

read more

Spółka cywilna czy spółka jawna? Doradzamy którą wybrać.

  Spółka cywilna i jawna to dwie „podstawowe” formy wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Wybierają je najczęściej osoby otwierające własny biznes. Spółki te mają wiele cech wspólnych, ale także kilka istotnych różnic, które powinniśmy brać pod uwagę decydując się na dany rodzaju spółki. Zacznijmy od tego, że żadna z tych spółek nie jest optymalna do prowadzenia działalności […]

read more

Spółki wciąż można przerejestrować z RHB do KRS. Termin przedłużono do końca 2015 r.

  Wspólnicy spółek, którzy do tej pory nie dopełnili obowiązku przerejestrowania spółki z dawnego rejestru handlowego (RHB) do Krajowego Rejestru Handlowego wciąż mogą to zrobić. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1622) nowelizująca ustawę wprowadzającą KRS przedłużyła termin na przerejestrowanie do końca 2015 roku. Zgodnie ze znowelizowanym art. 9 […]

read more

Zakładanie i rejestracja spółki cywilnej – o czym warto pamiętać?

Co to jest spółka cywilna i kiedy ją wybrać? Spółka cywilna to podstawowy rodzaj więzi prawnej regulującej wspólne przedsięwzięcia gospodarze, uregulowany w kodeksie cywilnym (w przeciwieństwie do innych spółek regulowanych przez prawo handlowe). Dzięki stosunkowo prostej i jednocześnie bardzo elastycznej konstrukcji wybierana jest często przez osoby rozpoczynające wspólny biznes. Wspólnikami są najczęściej osoby fizyczne, ale […]

read more